تبلیغات
سما 7 - خطای آدم

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تبسما 7

. . . و خدای که در این نزدیکی است

ﺧﻄﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭺ ﺑﻮﺩ ﺁﺩﻡ .....
ﺏ ﺟﺮﻡ ﺳﯿﺐ ﺩﺯﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ !!!...
ﻭﻟﯽ ... ﺁﺩﻡ ،،، ﻧﮑﻦ ﺑﺎﻭﺭ
ﺧﻄﺎﯾﺖ ... ﻋﺸﻖ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩ ...
ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﯼ !!!!
ﺏ ﭼﺸﻤﺖ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮﺍ ﺗﻮ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺳﯿﺐ ﻣﯿﭽﯿﺪﯼ؟ !!!
ﭺ ﺭﺍﺯﯼ ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ؟؟ !!
ﮎ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺏ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﯼ ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﻭﺍﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ، ﺏ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ...
ﻣﻦ ﺍﺯﺍﺑﻬﺎﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ،،، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ...
ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ، ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮎ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳﻘﻮﻃﯽ ﺗﻠﺦ ...
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ !!!!!
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ
نوشته شده در چهارشنبه 20 اسفند 1393 ساعت 09:10 ب.ظ توسط حمید بهشتی نظرات | |

قالب : پیچك