تبلیغات
سما 7 - و خدای که ...

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تبسما 7

. . . و خدای که در این نزدیکی است

 

کاندیدا رأی آورد!

تابلو، نقاش را ثروتمند
کرد

شعر شاعر، به چند زبان ترجمه
شد!

کارگردان، جازه ها را درو
کرد!

و هنوز
...

سر همان چهار
راه

واکس می
زند...

کودکی که همیشه بهترین "سوژه" است

 


 

 بگذارید واکس بزنم ...


 


دریغ نکنید بگذارید واکس بزنم


میخوام برق آسمان را از کفش های شما دنبال کنم...


 

برای فرج آقا دعا می کند
دست های کوچکش

به زور
به
شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می
رسد


التماس می کند : آقا… آقا "دعا " می خری؟
 

و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می
گرداند


 و برای فرج آقا "دعا " می کند!!!!!ما دیگر فقیر نیستیم....
 خداروشکر ما دیگرفقیر
نیستیم


دیروز پزشک روستا گفت:


چشمان پدرم پر از آب مروارید است!!!

 


منبع
:http://inter.miyanali.com/13

 


نوشته شده در دوشنبه 25 دی 1391 ساعت 12:19 ق.ظ توسط حمید بهشتی نظرات | |

قالب : پیچك