تبلیغات
سما 7 - سخاوت

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تبسما 7

. . . و خدای که در این نزدیکی است

سخاوت (لطفا بخونید)

پسر بچه ای  وارد بستنی فروشی شد و پشت میزی نشست . پیشخدمت یک لیوان آب برایش آورد. پسر بچه پرسید : یک بستنی میوه ای چند است ؟ پیشخدمت پاسخ داد : 50 سنت . پسر بچه  دستش را در جیبش برد و شروع به شمردن کرد . بعد پرسید : یک بستنی ساده چند است ؟

در همین حال ، تعدادی از مشتریان در انتظار میز خالی بودند و پیشخدمت با عصبانیت پاسخ داد : 35 سنت

پسر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت : لطفا یک بستنی ساده .

پیشخدمت بستنی را آورد و به دنبال کار خود رفت .

پسرک نیز پس از خوردن بستنی پول را به صندوق پرداخت و رفت.

وقتی پیشخدمت بازگشت از آنچه دید شوکه شد . آنجا در کنار ظرف خالی بستنی ، 2 سکه 5 سنتی و 5 سکه 1 سنتی گذاشته شده بود . برای انعام پیشخدمت .!!!
نوشته شده در دوشنبه 8 اسفند 1390 ساعت 04:37 ب.ظ توسط حمید بهشتی نظرات | |

قالب : پیچك