تبلیغات
سما 7 - سیزده خط برای زندگی

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تبسما 7

. . . و خدای که در این نزدیکی است

 

                                                                  ” سیزده خط برای زندگی“                           

 

1. دوستت دارم ، نه به خاطر شخصیت تو ، بلكه بخاطر شخصیتی كه من در هنگام با تو بودن پیدا میكنم.  

2. هیچكس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمیشود  
3. اگر كسی تو را آنطور كه میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

4. دوست واقعی كسی است كه دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس كند.

5. بدترین شكل دلتنگی برای كسی آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگز به او نخواهی رسید.

6. هرگز لبخند را ترك نكن، حتی وقتی ناراحتی چون هر كس امكان دارد عاشق لبخند تو شود.

7.تو ممكن است در تمام دنیا فقط یك نفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

8. هرگز وقتت را  با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

9. شاید خدا خواسته است كه ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می‌توانی شكر گزار باشی.

10. به چیزی كه گذشت غم نخور، به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن.

11. همیشه افرادی هستند كه تو را می‌آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسی كه تو را آزرده، دوباره اعتماد نكنی.

12. خود را به فرد بهتری تبدیل كن و مطمئن باش كه خود را می‌شناسی قبل از آنكه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

13. زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتد كه انتظارش را نداری.
قالب : پیچك