تبلیغات
سما 7 - آتش عشق

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تبسما 7

. . . و خدای که در این نزدیکی است

آتش عشق

خدایا عاشقی را پیشه ام کن                         زبهر بوته ی عشق ریشه ام کن

عزیزم آتش عشقت مرا سوخت

جدایی ناگهان مشتی به در کوفت

نداشتم کنم از آن شکایت                            ولی دل دارد از دوری حکایت

بیا...! آواز قلبم را نوا باش

بیا بی مهری دل را صفا باش

تو جام بی شرابم را شرابی                              برای اشک چشمم چون سرابی

تو خورشیدی... میان آسمانم

تو اشک حسرتی بر دیدگانم

بیا گل باش و من پروانه باشم                          برای غیر تو بیگانه باشم

بمان تا زندگی شیرین گردد

برایم عاشقی دیرین گردد

به تن من تا رگ  و تا پوست دارم               تو را تا زنده هستم دوست دارم

 

 

قالب : پیچك